договір дарування

За договором дарування одна сторона (дарувальник)  передає або   зобов'язується   передати   в   майбутньому  другій  стороні
(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

    Дарунком можуть бути рухомі речі,  в тому числі  гроші  та цінні папери, а також нерухомі речі. Сторонами  у договорі дарування можуть бути фізичні особи, юридичні  особи,  держава  Україна,  Автономна  Республіка   Крим, територіальна громада. Батьки  (усиновлювачі),  опікуни  не  мають права дарувати майно дітей, підопічних. Договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник на підставі нотаріально посвідченої довіреності, в якій вказані прізвище, ім’я та по-батькові обдаровуваного.

 Документи, які необхідно надати сторонами договору:

Для фізичних осіб: 
 •  паспорт; 
 •  податковий номер; 
 •  якщо нерухоме майно придбано в шлюбі -заява про надання згоди другого з подружжя на дарування нерухомого майна; 
 •  якщо стороною договору є малолітня/неповнолітня особа -згода органу опіки та піклування ; 

Для юридичних осіб: 
 •  Свідоцтво/Виписка про державну реєстрацію; 
 •  Статут (Установчий договір); 
 •  Протокол Загальних зборів про призначення керівника; 
 •  протокол (рішення) загальних зборів про здійснення продажу/купівлі нерухомого майна; 
 •  довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ); 
 •  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (на день укладення договору); 
 •  довіреність на представника (нотаріально посвідчена); 
 •  паспорт представника юридичної особи; 
 •  податковий номерю 

Документи на майно, необхідні для посвідчення договору:

 •  документ, що підтверджує право власності на квартиру, зареєстрований в БТІ/ в Державному реєстрі прав;
 •  технічний паспорт;
 •  довідка про зареєстрованих осіб;;
 •  експертно-грошова оцінка/нормативна оцінка;
 •  документ, що підтверджує родинні відносини (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб)

 При посвідченні договору дарування  одноразово стягується:

·         державне мито - 1% від суми договору;

·         податок з доходу фізичних осіб:

            Ставка 0%

            -дарування родичам першого ступеня споріднення (діти, батьки, дружина/чоловік);

            - дарування родичам другого стуненя споріднення (рідні брат/сестра, дід/баба);

            - онуки

            Ставка 5%

            - дарування іншим

            Ставка 15%

            -дарування фізичним особам – нерезидентам.

 Більш детальну інформацію можна отримати на консультації у нотаріуса.