договір купівлі -продажу земельної ділянки

                За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. 

    Документи, які необхідно надати сторонами договору:

 Для фізичних осіб: 
· паспорт; 
· податковий номер; 
· якщо нерухоме майно придбано в шлюбі -заява про надання згоди другого з подружжя на придбання/відчуження нерухомого майна; 
· якщо стороною договору є малолітня/неповнолітня особа -згода органу опіки та піклування ; 
· згода батьків, усиновителів або піклувальників про їх згоду на вчинення правочину неповнолітньою особою. 

Для юридичних осіб: 
· Свідоцтво/Виписка про державну реєстрацію; 
· Статут (Установчий договір); 
· Протокол Загальних зборів про призначення керівника; 
· протокол (рішення) загальних зборів про здійснення продажу/купівлі нерухомого майна; 
· довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ); 
· витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (на день укладення договору); 
· довіреність на представника (нотаріально посвідчена); 
· паспорт представника юридичної особи; 
· податковий номерю 

Документи на майно, необхідні для посвідчення договору:

·    документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку; для продажу частки земельної ділянки необхідно в управлінні земельних ресурсів присвоїти частині окремий кадастровий номер та отримати на цю частину окремий Державний акт на право власності на земельну ділянку або зареєструвати в Державному реєстрі прав;

·    витяг з Державного земельного кадастру;

· довідка про відсутність будівель на земельній ділянці. Довідка видається місцевими органами самоврядування. Якщо на земельній ділянці знаходяться будівлі, то необхідно земельну ділянку відчужувати разом з будівлями, які знаходяться на цій земельній ділянці;

·  витяг з технічної документації про грошову оцінку земельної  ділянки. Видається в управлінні земельних ресурсів або незалежним суб’єктом оціночної діяльності.

При посвідченні договору купівлі - продажу  одноразово стягується:

  • державне мито - 1% від суми договору;
  • податок з доходу фізичних осіб:

Ставка 0%

Пункт 172.1. статті 172 ПКУ:

  • перша продаж протягом звітного податкового року; 
  • за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки

Ставка 5%

Пункт 172.2. статті 172 ПКУ:

  • продаж протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості зазначених, пункт172.1. статті 172 ПКУ;
  • об'єкта нерухомості у власності платника податку менше трьох років;

              Ставка 15%

Пункт 172.1. статті 172 ПКУ:

  • продаж здійснюється фізичними особами – нерезидентами.

 Більш детальну інформацію можна отримати на консультації у нотаріуса.