договір купівлі-продажу житлового будинку

        За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. 

    Документи, які необхідно надати сторонами договору:

 Для фізичних осіб: 
· паспорт; 
· податковий номер; 
· якщо нерухоме майно придбано в шлюбі -заява про надання згоди другого з подружжя на придбання/відчуження нерухомого майна; 
· якщо стороною договору є малолітня/неповнолітня особа -згода органу опіки та піклування ; 
· згода батьків, усиновителів або піклувальників про їх згоду на вчинення правочину неповнолітньою особою. 

Для юридичних осіб: 
· Свідоцтво/Виписка про державну реєстрацію; 
· Статут (Установчий договір); 
· Протокол Загальних зборів про призначення керівника; 
· протокол (рішення) загальних зборів про здійснення продажу/купівлі нерухомого майна; 
· довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ); 
· витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (на день укладення договору); 
· довіреність на представника (нотаріально посвідчена); 
· паспорт представника юридичної особи; 
· податковий номерю 

Документи на майно, необхідні для посвідчення договору:
 • документ, що підтверджує право власності на житловий будинок, зареєстрований в БТІ/ в Державному реєстрі прав; 
 • технічний паспорт; 
 • довідка про зареєстрованих осіб;; 
 • експертно-грошова оцінка; 
 • документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку, на якій розташований будинок; згідно ст. 377 Цивільного кодексу України, житловий будинок  необхідно відчужувати разом з земельною ділянкою, на якій він розташований.
 • у випадку продажу частини відчужуваного житлового будинку- заява співвласника про відмову від здійснення права переважної купівлі частини в загальній частковій власності; 
 • заява особи, яка не є власником, але зареєстрована у житловому будинку, який відчуджується, про те, що їй відомо про укладання договору, і зобов’язана знятись з реєстрації. 

При посвідченні договору купівлі - продажу нерухомого майна одноразово стягується:

 • державне мито - 1% від суми договору;
 • Єдиний соціальний внесок - 1 % від суми договору.
 • податок з доходу фізичних осіб:

Ставка 0%

Пункт 172.1. статті 172 ПКУ:

 • перша продаж протягом звітного податкового року; 
 • за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки

Ставка 5%

Пункт 172.2. статті 172 ПКУ:

 • продаж протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості зазначених, пункт172.1. статті 172 ПКУ;
 • об'єкта нерухомості у власності платника податку менше трьох років;
 • продаж об'єкта незавершеного будівництва.

              Ставка 15%

Пункт 172.1. статті 172 ПКУ:

 • продаж здійснюється фізичними особами – нерезидентами.

 Більш детальну інформацію можна отримати на консультації у нотаріуса.