договір про поділ майна подружжя

    ст.71 Сімейного кодексу України передбачено, що майно, яке є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, підлягає розподілу між ними в натурі.

    Договір про поділ майна може бути посвідчений нотаріусом незалежно від розірвання шлюбу. Слід зауважити, що із розырванням шлюбу майно не втрачає свого статусу спільного сумісного майна подружжя автоматично. Таке майно залишається спільним незалежно від того, скільки часу спливло після розірвання шлюбу. Для того, аби право спільної сумісної власності припинилося, співвласники повинні укласти відповідний договір, а якщо домовленості не досягнуто-звернутися до суду.

    За бажанням сторін предметом договору поділу може бути як все майно, яке є об’єктом спільної сумісної власності, так і його частина, або один об’єкт, решта майна залишиться в спільній сумісній власності.

    Відповідно до ст.61 Сімейного кодексу України об’єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, право власності на яке виникло у подружжя під час перебування в зареєстрованому шлюбі.

    Виходячи з положень Сімейного кодексу України, при поділі майна подружжя розмір часток дружини та чоловіка рівний, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором. Законний режим рівності часток можливо змінити за домовленістю сторін.

Документи, які необхідно надати для посвідчення договору:
  • паспорт; 
  • податковий номер; 
  • свідоцтво про шлюб;
  • шлюбний договір (за наявності);
  •  документ, що підтверджує право спільної власності подружжя на майно; 
  • довідка про зареєстрованих осіб;
  • висновок про можливість поділу нерухомого майна.
Більш детальну інформацію можна отримати на консультації у нотаріуса.