Оформити доручення


Оформити договір

        Відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Отже, Довіритель надає повноваження Повіреному на представництво його інтересів перед третіми особами. Треба зазначити, що Повірений не має права по довіреності діяти в своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є.

        У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити представнику. Дії, які належить вчинити представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.  Обмеження повноважень представника щодо вчинення конкретних процесуальних дій мають бути обумовлені в довіреності.

        Довіреності посвідчуються на певний строк. Статтею 247 Цивільного кодексу передбачено, що строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Після посвідчення довіренісь реєструється в Єдиному реєстрі довіреностей.

        Довіреність у порядку передоручення:

        Відповідно до частини 2 статті 245 ЦК України, довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, у якій передбачено право на передоручення.

        Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю.

        Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана .

        Відмова нотаріуса у посвідченні довіреності в порядку передоручення, якщо в основній довіреності не вказаний строк дії, вважається правомірною.

         Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передорученняДля реалізації свого права на скасування нотаріально посвідченої довіреності громадянину необхідно звернутись до нотаріуса із заявою про скасування довіреності. Інформація про скасування дії довіреності вноситься до Єдиного реєстру довіреностей.

        Після скасування довіреності Довіритель повинен повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність. Представник зобов’язаний повернути довіреність (ч. 3 ст. 248 ЦК України).

         Для оформлення довіреності необхідно:

  1. Паспорт (наявність вклеєних фотографій при досягненні 25-річного/45-річного віку) довірителя;
  2. Ідентифікаційний номер довірителя;
        Нотаріусу знадобиться наступна інформація:
  • ПІБ, паспортні дані  довіреної особи
  • Термін доручення
  • З правом передоручення повноважень або без