Оформити договір
        Відповідно до ст.1216-1224 Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадщину становлять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент її відкриття і не припинилися внаслідок його смерті. Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця (останнє місце реєстрації). Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини, таким днем є день смерті спадкодавця. 
        До спадкоємців відносять фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця та народжені живими після відкриття спадщини. Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.
        При відсутності заповіту спадкування відбувається за законом. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Черги спадкування за законом (ст.ст.1261-
1266):
    1-ша черга- діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки;
    2-га черга- рідні брати і сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері;
    3-тя черга- рідні дядько та тітка спадкодавця;
    4-та черга- особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини;
    5-та черга- інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому вони усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. 
        Частини у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними.
        Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом шестимісячного терміну він не заявив про відмову від спадщини.
        Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має особисто подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Спадкоємець не може прийняти одну частину спадщини, а від другої відмовитися. Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.
        Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (день смерті спадкодавця).
        Якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, належна йому частина, окрім обов'язкової, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія). Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частину спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини.
        Заяву про прийняття спадщини слід подати до нотаріуса за місцем відкриття спадщини (останнє місце проживання померлого), також подати всі необхідні документи для видачі свідоцтва про право на спадщину.
Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.

Які документи потрібно надати нотаріусу для відкриття спадщини?
  1. Свідоцтво про смерть спадкодавця;
  2. Довідка про причину смерті;
  3. Довідка з ЖЕКу про останнє місце проживання спадкодавця;
  4. Довідка з ЖЕКу - Форма№3;
  5. Заповіт (за наявності);
  6. Документ, що підтверджує родинні відносини (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);
  7. Паспорт та реєстраційний номер картки платника податків спадкоємця(ів);